Nasi przyjaciele

Nie sposób wymienić, wszystkich tych którzy od wielu lat wspierali i wspierają nasze placówki. Firmy, instytucje jak i osoby prywatne, przyjaciele dzieci - wielokrotnie pragnący zachować anonimowość. Okazywane wsparcie, troska i pomoc finansowa czy rzeczowa wielokrotnie pomagała w realizacji naszych pomysłów wprowadzając uśmiech na twarzech wychowanków i potwierdziła Państwa wrażliwości i miłość do dzieci zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących.

Dla wszystkich wspaniałych ludzi wielkiego serca, przyjaciół - bezinteresownych w swojej przyjaźni i pomocy składamy wielkie DZIĘKI.

Doceniamy każdorazowe zainteresowanie z Państwa strony, wiedząc, że wymaga to poświecenia własnego czasu i zaangażowania. W imieniu wychowanków Domów Dziecka w Olkuszu dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe, za prezenty i upominki, za dobre słowa a przede wszystkim za pamięć o nas.